Dansk retsplejeterminologi: Den borgerlige retspleje (civile sager)

11 views

Avg. 0.00 stars

Saved! Wishlist

Price

$20 (Free with the Plus package)

Categories

Duration

72 minutes

Learning Objectives

Indføring i udvalgte dele dansk retsplejeterminologi og de underliggende retsregler

Description

I dette kursus vil jeg gennemgå de mest oversættelsesrelevante dele retsplejelovens tredje bog "Den borgerlige retspleje", første til tredje afsnit, dvs. kapitlerne 21 til 44a, §§ 224 til 477g (Dog ikke specialprocessen, f.eks. familiesager. Disse procesarter vil blive tilbudt i et senere kursus, hvis der er interesse for det.) Naturligvis med særlig vægt på de områder, der erfaringsmæssigt forekommer ofte/volder problemer i oversættelser. Tag et kig her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=157953#Bog3 - og se, at der er mange interessante emner at give sig i kast med. Hvad med f.eks. terminologien vedrørende (judicielle) "betalingspåkrav"?
See more...
I juridisk lingvistik er det vigtige første spørgsmål aldrig "Hvad hedder ....", men derimod "Hvad er ...." Juridisk oversættelse er som kun få andre discipliner karakteriseret ved, at der ikke er nogen konkret reference i den ydre verden, hvortil ord og begreber knytter sig (som i f.eks. teknisk oversættelse). Derfor er det for at opnå et vellykket resultat af oversættelsesprocessen helt afgørende, at man konkret ved, hvad man har med at gøre. Ud over, at man selvsagt skal undersøge, hvad ordet, vendingen, begrebet i udgangsteksten dækker over, er det væsentligt at vide, hvilke "kasser" man har at operere med i måltekstens retssystem. Selvom man, som det ikke sjældent er tilfældet, må "hugge en hæl...", når en juridisk oversættelse skal skrues sammen, skal man gøre sig klart, om man skal kigge i kasse A eller kasse B eller evt. skal lave sin egen kasse, hvis man har konstateret, at ingen kasser passer overhovedet.

Det betyder, at en gennemgang af de gældende regler med særlig henblik på terminologien og oversættelsesmæssigt interessante forhold omring reglerne er særdeles praktisk relevant for oversættere.

Dette er det andet i en række kurser. Hvis der er interesse for det, vil kursusrækken blive fortsat med "Dansk retsplejeterminologi - straffesager" ....foreløbige retsmidler, fogedsager, konkurssager, skiftesager osv. samt særlige procesformer, f.eks. familiesager.

Jeg er i den forbindelse meget interesseret i at høre fra alle, hvad der er interesse for (og hvis der er interesse for helt andre retsområder, er jeg også meget interesseret i at høre om det).

Upload Date

January 31, 2015

Trainer Bio

TraduLex / Jørgen A. Andersen - Lawyer-Linguist; many years of experience within the Court of Justice of the European Union and as a free-lance translator. As a lawyer, extensive experience in all common fields of law.

See less...

Discussion on this video is open only to Plus subscribers.

Subscribe to Plus

Video transcripts are only available for active Plus package subscribers. Learn more

This is a Plus subscriber feature.

This is a Plus subscriber feature.

This is a Plus subscriber feature.


Become a ProZ.com Trainer

Translators who become trainers can earn money every time their video is watched.
Learn more