2 videos
  • Danish
Sort by:

Dansk retsplejeterminologi: Almindelig del

I dette kursus har jeg til hensigt at gennemgå retsplejelovens første bog "Domsmagten m.m." samt anden bog om "Fælles bestemmelser for borgerlige sager og straffesager", dvs. kapitlerne 1 til 20 (§§ 1 til 223a). Naturligvis med særlig vægt på de områder, der erfaringsmæssigt forekommer ofte/volder problemer i oversættelser. Tag et kig her: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=1579...

TraduLex / Jørgen A. Andersen
20 views

Dansk retsplejeterminologi: Den borgerlige retspleje (civile sager)

I dette kursus vil jeg gennemgå de mest oversættelsesrelevante dele retsplejelovens tredje bog "Den borgerlige retspleje", første til tredje afsnit, dvs. kapitlerne 21 til 44a, §§ 224 til 477g (Dog ikke specialprocessen, f.eks. familiesager. Disse procesarter vil blive tilbudt i et senere kursus, hvis der er interesse for det.) Naturligvis med særlig vægt på de områder, der erfaringsmæssigt for...

TraduLex / Jørgen A. Andersen
11 views